fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Organismo CIAM

Transferencia Tecnolóxica 2009

Actividades de transferencia tecnolóxica desenvolvidas ao longo do 2009 a través do CIAM, da Consellería do Medio Rural.


Nº DE PROTOCOLO: 09/01
TÍTULO DA ACCIÓN: Avaliación e comparación de dous métodos de illado para a obtención de semente de pementos híbridos.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Alfredo Taboada Arias
VER INFORME DE RESULTADOS

Nº DE PROTOCOLO: 09/35
TÍTULO DA ACCIÓN: Avaliación e selección de ecotipos autóctonos de pementos para a transformación para a industria panadeira.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Alfredo Taboada Arias
VER INFORME DE RESULTADOS

Nº DE PROTOCOLO: 09/02
TÍTULO DA ACCIÓN: Caracterización agronómica e morfolóxica e produción de semente de liñas seleccionadas do ecotipo Repolo de Betanzos.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Alfredo Taboada Arias
VER INFORME DE RESULTADOS


Nº DE PROTOCOLO: 09/38
TÍTULO DA ACCIÓN: Ensaio de novos cultivares de tomate tipo BEEF en Galicia. Comportamento agronómico. Caracterísitcas químicas e calidade gustativa.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Antonio Gobbi Arias
VER INFORME DE RESULTADOS

Nº DE PROTOCOLO: 09/36
TÍTULO DA ACCIÓN: Utilización de acolchado plástico (normal e biodegradable) no cultivo da cebola para o control das malas herbas.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Antonio Rivera Martínez
VER INFORME DE RESULTADOS

Nº DE PROTOCOLO: 09/03
TÍTULO DA ACCIÓN: Selección de liñas de pementos galegos de carne grosa (pemento morrón) dos ecotipos Couto Grande e Vilanova.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Antonio Rivera Martínez
VER INFORME DE RESULTADOS

Nº DE PROTOCOLO: 09/18
TÍTULO DA ACCIÓN: Introducción das TIC nas explotacións leiteiras galegas. Utilización da aplicación informática AINFOVAC.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Fernando Barbeyto Nistal
VER INFORME DE RESULTADOS

Nº DE PROTOCOLO: 09/44
TÍTULO DA ACCIÓN: Posta en funcionamento das TIC a través do programa informático SIRPA en explotacións leiteiras galegas de produción convencional e ecolóxica..
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Fernando Barbeyto Nistal
VER INFORME DE RESULTADOS

Nº DE PROTOCOLO: 09/101
TÍTULO DA ACCIÓN: Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: María José Castro Bande
VER INFORME DE RESULTADOS

Nº DE PROTOCOLO: 09/48
TÍTULO DA ACCIÓN: Introdución das mesturas de triticale con chícharo ou veza como cultivo de inverno en explotacións gandeiras do Val de Lemos.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Antonio González Arráez.
VER INFORME DE RESULTADOS


 

NOVIDADES DO CIAM

foto
28/12/2017
Convocatoria do proceso selectivo para a contratación por obra ou servizo de duración determinada de tres postos de persoal titulado superior universitario
foto
01/12/2017
A paisaxe agraria galega e a biodiversidade. Natureza-Agricultura-Gandería
foto
24/11/2017
Sistemas de transferencia de coñecemento no vacún de leite
foto
17/11/2017
PROCESO SELECTIVO NO INGACAL para la contratación de un/ha técnico I no CIAM, mediante la modalidade contractual por obra o servicio de duración determinada no marco do proxecto GALAC.
foto
16/11/2017
Campo de demostración: O uso da transferencia embrionaria e a fecundación in vitro no gando vacún como técnicas reprodutivas para o incremento da rendibilidade dunha explotación gandeira
foto
18/10/2017
Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados