fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Organismo CIAM
Organismo > Persoal

Persoal

No CIAM traballan unhas 100 persoas entre persoal investigador, administrativo, persoal de campo, bolseiros e colaboradores. A continuación móstranse os departamentos. O persoal móstrase no cadro adxunto desta páxina, figurando o posto e a dirección de correo electrónico cando se dispón da mesma. Faga clic no link correspondente para ver a lista do persoal adicado a cada actividade.

DIRECCIÓN

NOME:Manuel López Luaces
POSTO: Director
RELACION: Funcionario de Carreira
CONTACTO: manuel.lopez.luaces@xunta.es

 

ADMINISTRACIÓN

NOME:Rosa Mª Fernández Balado
POSTO: Xefa de Negociado
RELACION: Funcionaria de Carreira
CONTACTO: rosa.fernandez.balado@xunta.es

NOME:Mª Isabel García Usón
POSTO: Xefa de grupo
RELACION: Funcionaria de Carreira
CONTACTO: isabelgarcia@ciam.es

NOME:Margarita Sánchez Barbeito
POSTO: Xefa de grupo
RELACION: Funcionaria de Carreira
CONTACTO: margarita.sanchez.barbeito@xunta.es

NOME:Mª Luz Suárez Mosquera
POSTO: Xefa de grupo
RELACION: Funcionaria de Carreira
CONTACTO: maria.luz.suarez.mosquera@xunta.es

 

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO

NOME:Jesús Moreno González
POSTO: Xefe Departamento
RELACION: Funcionario de Carreira
CONTACTO: jesus.moreno.gonzalez@xunta.es

NOME: Juan Castro Insua
POSTO: Enxeñeiro en Funcións Facultativas
RELACION: Funcionaria de Carreira
CONTACTO: juan.fernando.castro.insua@xunta.es

NOME:Santiago Crecente Campo
POSTO: Xefe de Secc. de Investigación IX
RELACION: Funcionario de Carreira
CONTACTO: santiago.crecente.campo@xunta.es

NOME:Mª Eugenia Padín Martínez
POSTO: Xefa de Negociado (Biblioteca)
RELACION: Funcionaria de Carreira
CONTACTO: biblioteca.ciam@xunta.es

NOME:Juan Enrique Valladares Alonso
POSTO: Tecnólogo II
RELACION: Persoal Laboral
CONTACTO: juan.valladares.alonso@xunta.es

DEPARTAMENTO DE PASTOS E CULTIVOS

NOME:Gonzalo Flores Calvete
POSTO: Xefe de Departamento
RELACION: Funcionario de Carreira
CONTACTO: gonzalo.flores.calvete@xunta.es

NOME:Dolores Báez Bernal
POSTO: Investigadora II
RELACION: Persoal Laboral
CONTACTO: dolores.baez.bernal@xunta.es

NOME:Mª José Bande Castro
POSTO: Xefa de Sección Investigación V
RELACION: Funcionaria interina
CONTACTO: maria.jose.bande.castro@xunta.es

NOME:Laura Campo Ramírez
POSTO: Técnico I
RELACION: Persoal Laboral
CONTACTO: laura.campo.ramirez@xunta.es

NOME:Nieves Díaz Díaz
POSTO: Técnica de apoio á divulgación e investigación agraria IV
RELACION: Funcionaria de Carreira
CONTACTO: josefa.nieves.diaz.diaz@xunta.es

NOME:Mª Isabel García Pomar
POSTO: Xefa de Sección de Investigación II
RELACION: Funcionaria de Carreira
CONTACTO: maria.isabel.garcia.pomar@xunta.es

NOME:Claudia Gilsanz Rey
POSTO: Bolseira Predoutoral INIA
RELACION: Contrato laboral en prácticas

NOME:Julio López Díaz
POSTO: Técnico I
RELACION: Persoal Laboral
CONTACTO: julio.enrique.lopez.diaz@xunta.es

NOME:Antonio Rivera Martínez
POSTO: Técnico de apoio á divulgación e investigación agraria II
RELACION: Funcionario de Carreira
CONTACTO: antonio.rivera.martinez@xunta.es

NOME:Alfredo Taboada Arias
POSTO: Tecnólogo II
RELACION: Persoal Laboral
CONTACTO: alfredo.taboada.arias@xunta.es

NOME:Luis Urquijo Zamora
POSTO: Xefe Sección Investigación VII
RELACION: Funcionario de Carreira
CONTACTO: luis.urquijo.zamora@xunta.es

 

DEPARTAMENTO PRODUCIÓN ANIMAL

NOME: Mª Mercedes Mezo Menéndez
POSTO: Xefa Departamento Produción Animal
RELACION: Funcionaria de Carreira
CONTACTO: mercedes.mezo.menendez@xunta.es

NOME:Carmen Calvo Santalla
POSTO: Xefa Secc. de Investigación XIV
RELACION: Funcionaria de Carreira
CONTACTO: carmen.calvo.santalla@xunta.es

NOME:José Antonio Castro Hermida
POSTO: Investigador II
RELACION: Persoal Laboral
CONTACTO: jose.antonio.castro.hermida@xunta.es

NOME:Thierry Dagnac
POSTO: Investigador II
RELACION: Persoal Laboral
CONTACTO: thierry.dagnac@xunta.es

NOME:Marta González Warleta
POSTO: Xefe de Secc. de Investigación XI
RELACION: Funcionaria de Carreira
CONTACTO: marta.gonzalez.warleta@xunta.es

NOME:César Resch Zafra
POSTO: Investigador II
RELACION: Persoal Laboral
CONTACTO: cesar.resch.zafra@xunta.es

NOME:José Ángel Veiga Dopico
POSTO: Técnico de apoio á divulgación e investigación agraria VI
RELACION: Funcionario interino
CONTACTO: joseveiga@ciam.esNOVIDADES DO CIAM

foto
23/11/2016
Taller de prácticas sobre manexo da aplicación web RAX de recomendación de fertilización con xurros e utilización de métodos rápidos para a determinación de nutrintes en xurro de vacún de leite e solo (Datos entrada programa)
foto
19/10/2016
Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética
foto
09/06/2016
XORNADA TÉCNICA: Ensaios GENVCE (cereais de inverno)
foto
01/02/2016
Redes de Intercooperación: Valorización de Residuos Agrarios
foto
21/12/2015
PROCESO SELECTIVO: convócase proceso selectivo para a contratación dun doutor.
foto
07/12/2015
PROCESO SELECTIVO: contratación titulados superiores e técnicos de formación profesional en grao superior

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados