fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Proxectos
publicacions > Introducción

Biblioteca

O CIAM posúe unha das maiores bibliotecas especializadas en temáticas agrarias de Galicia, con acceso a bases de datos, acceso a internet sen fíos e información bibliográfica aberta aos investigadores e profesionáis agrarios.

Ano:  
Titulo:
 
Autor:

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL ANO
Evaluación de variedades comerciales de sorgo forrajero en siembras tardías en la Galicia Atlántica: I. Rendimiento en materia seca C. RESCH, M. J. BANDE-CASTRO, S. PEREIRA-CRESPO, B. FERNÁNDEZ-LORENZO, G. FLORES 52 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (S.E.E.P.), Badajoz, 8-11 abril de 2013. Los pastos: nuevos retos, nuevas oportunidades, pp. 147-154 2013 Ver documento adjunto
Selección de líneas de Tomate Negro de Santiago en un sistema de conversión a agricultura ecológica. TABOADA ARIAS, A.; RIVERA MARTÍNEZ, A. LXIII Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura. Elche, 27-31 Mayo 2013. 2013
Bovine paramphistomosis in Galicia: Prevalence, intensity and geospatial distribution of the infection LLADOSA, S.; CONESA D.; LÓPEZ-QUÍLEZ, A.; MUÑOZ, F.; GONZÁLEZ-WARLETA, M.; MEZO, M. Actas de la XIV Conferencia Española de Biometría. España 2013 2013
Estimación de los efectos génicos en líneas puras e híbridos de maíz forrajero de alto valor nutritivo L. CAMPO RAMÍREZ, J. MORENO-GONZÁLEZ 52 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (S.E.E.P.), Badajoz, 8-11 abril de 2013. Los pastos: nuevos retos, nuevas oportunidades, pp. 275-282 2013 Ver documento adjunto
Assessing the spatial distribution of species CONESA, D.; LÓPEZ-QUILEZ, A.; MUÑOZ, F.; LLADOSA, S.; PENNINO, M.G.; BELLIDO, J.M.; GONZÁLEZ-WARLETA, M.; MEZO, M.; ILLIAN, J.B.; SIMPSON, D. Actas de la Segunda Reunión General de la Red Nacional de Bioestadística. España 2013 2013
Evaluación de variedades comerciales de sorgo forrajero en siembras tardías en la Galicia Atlántica: II. Composición química M. J. BANDE-CASTRO, C. RESCH, S. PEREIRA-CRESPO, B. FERNÁNDEZ-LORENZO, G. FLORES 52 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (S.E.E.P.), Badajoz, 8-11 abril de 2013. Los pastos: nuevos retos, nuevas oportunidades, pp. 155-161 2013 Ver documento adjunto
Greenhouse gas emissions after organic and mineral fertilization from maize in Galicia. LOURO A., BÁEZ M.D., GARCÍA M.I. Libro de comunicaciones del Segundo Workshop sobre mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector agroforestal. Zaragoza, 11-12 de abril de 2013, pp. 70-72 2013
Producción y composición química del forraje en rotaciones de maíz con varios cultivos de invierno M. D. BÁEZ BERNAL, M. I. GARCÍA POMAR, A. LURO LÓPEZ, J. F. CASTRO INSUA 52 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (S.E.E.P.), Badajoz, 8-11 abril de 2013. Los pastos: nuevos retos, nuevas oportunidades, pp. 187-194 2013 Ver documento adjunto
Milk production in Argentina CLAUDIO LÓPEZ GARRIDO EDNews. Newsletter of the European Dairy Farmers. No. 55, 1/2012 2012
High-energy forage feeding diets and body condition on the finishing of cull dairy cows T. MORENO, A. BOTANA, E. BISPO, L. GONZÁLEZ, C. GARCÍA, J. MESAS Animal (2012), vol. 6(10), pp.1634-1641 2012

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2019 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados