fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Salceda
Salceda > Transferencia Tecnolóxica

Recursos Fitoxenéticos-O Tomate

Realizáronse traballos de caracterización como “Multiplicación e caracterización de 20 variedades de pemento galegos” (2014), no que se multiplicou e caracterizou material galego que se encontraba no Centro de Recursos Fitogenéticos do INIA.

O tomate Negro de Santiago é moi apreciado polo los consumidores e polo cal os agricultores conseguen un alto prezo. No obstante, para a súa produción a gran escala as cooperativas se encontran con unha serie de problemas: como unha gran variabilidade nos calibres, unha gran sensibilidade ao agretado e unha produtividade intermedia. No período 2013-2015 a través do proxecto “Valorización de variedades tradicionais de tomate e pemento a través dunha mellora da súa xenética e do seu manexo, cara a comercialización dun produto de alta gama” se realizaron os seguintes campos de ensaio:

• “Estudo da influenza do rego e tratamento foliares no agretado do tomate”.

• “Estudo de poda e destrío no cultivo de tomate para maximizar produción e homoxeneizar calibre”.

• “Estudo da conservación dos froitos de tomate”.

• “Selección para mellora dureza tomate Negro de Santiago”.


NOVIDADES DO CIAM

foto
28/12/2017
Convocatoria do proceso selectivo para a contratación por obra ou servizo de duración determinada de tres postos de persoal titulado superior universitario
foto
01/12/2017
A paisaxe agraria galega e a biodiversidade. Natureza-Agricultura-Gandería
foto
24/11/2017
Sistemas de transferencia de coñecemento no vacún de leite
foto
17/11/2017
PROCESO SELECTIVO NO INGACAL para la contratación de un/ha técnico I no CIAM, mediante la modalidade contractual por obra o servicio de duración determinada no marco do proxecto GALAC.
foto
16/11/2017
Campo de demostración: O uso da transferencia embrionaria e a fecundación in vitro no gando vacún como técnicas reprodutivas para o incremento da rendibilidade dunha explotación gandeira
foto
18/10/2017
Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados