fondo
Logo Conseller�a
Logo Agacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: Conecta Peme IN852A 2016/116
Ano de inicio: 2016
Investigador Principal: Gonzalo Flores Calvete
Outros investigadores: César Resch Zafra, Thierry Dagnac, Mª José Bande Castro, Adrián Botana Fernández. Entidade solicitante: GALLANOVA NORTE S.L., Entidades colaboradoras: Tragsa, Inova, UDC.
Departamento:
Área:

 Actividade 3 "SOUTOFEED" desenvolvida no CIAM

A realización desta Actividade do proxecto ten como obxectivo a “Avaliación do efecto da utilización de compostos bioloxicamente activos (aceites esenciais) procedentes do castiñeiro (Castanea sativa Mill.) en dietas do gando vacún para a produción dun leite diferenciado polo seu carácter funcional, en sistemas de reducido impacto ambiental e integrados nunha economía baixa en carbono". 

RESUMO DA ACTUACIÓN
A colaboración do INGACAL na execución do proxecto centrase na planificación, desenvolvemento e execución na finca experimental e laboratorios do CIAM dos seguintes experimentos segundo o descrito na memoria do proxecto aprobado, incluíndo a parte proporcional de analíticas de laboratorio alí reflectidas, a análise estatística de resultados e a correspondente redacción de informes e entregábeis anuais.
 
Acción preparatoria.-  Revisión bibliográfica sobre o efecto do tipo e a dose de AE sobre a fermentación ruminal, a produtividade e a calidade do leite de vaca. Obtención de extractos de AE de follas e flores  e castiñeiro, en estado fresco por arrastre de vapor. Posta a punto da metodoloxía de medida da produción in vitro de metano con elección do método máis apropiado. Caracterización química dos principais compoñentes dos AE extraídos.
 
Acción 1.-  Estudo do efecto da adición de aceites esenciais extraídos das follas e das  flores do castiñeiro, en doses diferentes,  sobre mostras procedentes de dietas unifeed con diferente proporción de ensilados de leguminosas forraxeiras e de concentrados sobre a produción de metano e amoniaco in vitro.
 
Acción 2.-  Efecto da adición dunha dose variábel de aceites esenciais extraídos do castiñeiro (en función dos resultados da Acción 1) sobre a dixestibilidade in vivo e o balance de nitróxeno de dietas unifeed con diferente proporción de ensilado de leguminosas forraxeiras e de concentrado utilizadas na alimentación do gando vacún leiteiro.
 
Acción 3.-  Efecto da utilización de aceites esenciais extraídos do castiñeiro sobre a inxestión voluntaria de materia seca, a produción, a composición fisicoquímica e a presenza de compostos funcionais no leite de vacas alimentadas con dietas de ensilado de leguminosas e diferente proporción de concentrado.
 

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
27/12/2021
Nº: 3 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
22/12/2021
Xornada de presentación do proxecto FEADER 2021/071A "Optimización da dieta de cebo das diferentes categorías da raza cachena"
foto
23/11/2021
CURSO: Derivados lácteos ecolóxicos: Oportunidades de emprego mediante o desenvolvemento da industria láctea ecolóxica
foto
19/11/2021
VIII Edición Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética
foto
18/11/2021
CURSO: Seguridade alimentaria: Agroecoloxía e consumo responsable
foto
22/10/2021
Xornada técnica: pasado, presente e futuro das marcas de calidade diferenciada de Galicia. Relación co sistema galego de I+D+I

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2019 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados