fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: FEADER 2012/23
Ano de inicio: 2012
Investigador Principal: María Dolores Báez
Outros investigadores: María Isabel García Pomar, Juan Castro Insua. EMPRESA SOLICITANTE: Progando
Departamento:
Área:

 Estudos precedentes demostran que a intensificación gandeira acontecida en Galicia nos últimos anos provocou unha utilización excesiva e pouco eficiente dos fertilizantes nitroxenados aplicados nos cultivos. 

 
O obxectivo xeral do proxecto é optimizar o nivel produtivo e de calidade nos dous cultivos forraxeiros máis importantes en Galicia, millo e praderías, que representa o 58,4% da superficie cultivada, desenvolvendo estratexias axeitadas de mitigación en materia de emisións de gases de efecto invernadoiro e de lixiviación de nitratos baseadas na utilización de inhibidores da nitrificación. 
 
Propóñense varios ensaios de campo que inclúen novas formulacións e o inhibidor DMPP dispoñible no mercado con moi bos resultados noutras rexións de Europa e que pode reducir o impacto ambiental de fertilizantes minerais e xurros de vacún.
 
 Preténdese co desenvolvemento do proxecto obter novos datos que respondan á demanda de información por parte de técnicos e agricultores/gandeiros sobre a capacidade de incrementar as producións dos seus cultivos e incrementar a marxe económica das explotacións nas peculiaridades edafo-climáticas de Galicia, á vez que sirvan para formular medidas de redución de emisións gasosas e de lixiviación de nitrato que protexan a calidade da atmosfera e das augas que nos rodea.

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
28/12/2017
Convocatoria do proceso selectivo para a contratación por obra ou servizo de duración determinada de tres postos de persoal titulado superior universitario
foto
01/12/2017
A paisaxe agraria galega e a biodiversidade. Natureza-Agricultura-Gandería
foto
24/11/2017
Sistemas de transferencia de coñecemento no vacún de leite
foto
17/11/2017
PROCESO SELECTIVO NO INGACAL para la contratación de un/ha técnico I no CIAM, mediante la modalidade contractual por obra o servicio de duración determinada no marco do proxecto GALAC.
foto
16/11/2017
Campo de demostración: O uso da transferencia embrionaria e a fecundación in vitro no gando vacún como técnicas reprodutivas para o incremento da rendibilidade dunha explotación gandeira
foto
18/10/2017
Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados