fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: RF2010-00004-C04-02
Ano de inicio: 2010
Investigador Principal: Laura Campo Ramirez
Outros investigadores: Laura Campo Ramírez
Departamento:
Área:

OBXECTIVOS DO PROXECTO:

As coleccións de xermoplasma de millo representan un recursos esencial para a mellora fronte aos diversos retos que plantexe o cambio climático. A evlución da agricultura ou as novas demandas sociais, de modo que se garantice a produción, a sostenibilidade, a calidade e a seguridade alimentaria.

O xermoplasma ten que ser salvagardado, especialmente nos ambientes singulares e diversos que xeran e preservan máis biodiversidade. En principio, a conservación in situ é máis aconsellable, pero as limitacións materiais e a racionalidade do traballo obrigan á conservación ex situ en bancos de xermoplasma (bancos base e coleccións activa). Esta situación complícase cando hai gran diversidade climática, como ocorre entre a España seca e a húmida, ou de fotoeríodo entre a Península e Canarias.

A colección de millo española, está inevitablemente fragmentada por ciclo de cultivo, adaptación e fotoperiodo, o que fai necesaria a coordinación entre os centros que representan cada un dos distintos ambientes.

Tras sucesivos proxectos de recursos fitoxenéticos de millo en España, o xermoplasma canario continúa en risco de desaparición e é urxente completar a súa colleita, caracterización e conservación.

A posible cooperación dos centros peninsulares na conservación e caracterización do material canario, depende dos efectos do fotoperiodo e da adaptación a unhas determinadas condicións climáticas. En consecuencia, este proxecto, proponse completar a prospección e colleita dos recursos xenéticos de millo en Canarias

(obxectivo 1), rexenerar as coleccións de millo españolas in situ

(obxectivo2,1) avaliar a posibilidade de intercambio de xermoplasma para a súa rexeneración ex situ en múltiples ambientes

(obxectivo 2,2) e completar a caracterización e documentación das variedades locais que ainda non foran caracterizadas en proxectos previos

(obxectivo 3). Este proxecto completará a colleita e caracterización de xermoplasma de millo en España e asegurará a súa conservación e aproveitamento mediante a coordinación entre todas as institucións implicadas.

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
28/12/2017
Convocatoria do proceso selectivo para a contratación por obra ou servizo de duración determinada de tres postos de persoal titulado superior universitario
foto
01/12/2017
A paisaxe agraria galega e a biodiversidade. Natureza-Agricultura-Gandería
foto
24/11/2017
Sistemas de transferencia de coñecemento no vacún de leite
foto
17/11/2017
PROCESO SELECTIVO NO INGACAL para la contratación de un/ha técnico I no CIAM, mediante la modalidade contractual por obra o servicio de duración determinada no marco do proxecto GALAC.
foto
16/11/2017
Campo de demostración: O uso da transferencia embrionaria e a fecundación in vitro no gando vacún como técnicas reprodutivas para o incremento da rendibilidade dunha explotación gandeira
foto
18/10/2017
Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados