fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Proxectos
publicacions > Introducción

Biblioteca

O CIAM posúe unha das maiores bibliotecas especializadas en temáticas agrarias de Galicia, con acceso a bases de datos, acceso a internet sen fíos e información bibliográfica aberta aos investigadores e profesionáis agrarios.

Ano:  
Titulo:
 
Autor:

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL ANO
Estudio del control y evolución de la vegetación espontánea mediante el pastoreo. II.- Efecto de la labor previa N. DÍAZ, J. ZEA, Mª D. DÍAZ Los sistemas forrajeros: entre la producción y el paisaje. XLVI Reunión Científica de la SEEP, Vitoria, 4-8 Junio, pp.47-52 2007
Estudio del efecto de la fecha de recolección en la calidad nutritiva y rendimiento del maíz forrajero (Zea mays L) L.CAMPO RAMÍREZ Y J.MORENO-GONZÁLEZ. Producciones agroganaderas: Gestión eficiente y conservación del medio natural. (Volumen II). XLV Reunión Científica de la Sociedad Española para el E 2005 Ver documento adjunto
Estudo da rotación de guisante-triticale/millo como alternativa á de raigrás italiano/millo FERNÁNDEZ LORENZO, B.; FLORES, G.; GONZÁLEZ ARRÁEZ, A.; VALLADARES, J.; PEREIRA, S.; CASTRO, P. Afriga, nº 70, pp.20-30 2007
Estudo das variedades locais de millo para uso forraxeiro na agricultura sostible LAURA CAMPO RAMÍREZ, JESÚS MORENO-GONZÁLEZ Afriga. Nº 103. Ano XIX. Febreiro-Marzo 2013, pp.72-84 2013
Evaluación de cultivares de raigrás italiano e híbrido como cultivo de invierno para ensilar en primavera G.FLORES, N.DÍAZ, D.DÍAZ, J.VALLADARES, S.PEREIRA-CRESPO, B.FERNÁNDEZ-LORENZO, C.RESCH, X.RODRÍGUEZ-DÍZ, J.PIÑEIRO Pastos. Vol. 43(1), pp.20-34 2014 Ver documento adjunto
Evaluación de variedades comerciales de sorgo forrajero en siembras tardías en la Galicia Atlántica: I. Rendimiento en materia seca C. RESCH, M. J. BANDE-CASTRO, S. PEREIRA-CRESPO, B. FERNÁNDEZ-LORENZO, G. FLORES 52 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (S.E.E.P.), Badajoz, 8-11 abril de 2013. Los pastos: nuevos retos, nuevas oportunidades, pp. 147-154 2013 Ver documento adjunto
Evaluación de variedades comerciales de sorgo forrajero en siembras tardías en la Galicia Atlántica: II. Composición química M. J. BANDE-CASTRO, C. RESCH, S. PEREIRA-CRESPO, B. FERNÁNDEZ-LORENZO, G. FLORES 52 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (S.E.E.P.), Badajoz, 8-11 abril de 2013. Los pastos: nuevos retos, nuevas oportunidades, pp. 155-161 2013 Ver documento adjunto
Evaluación de variedades de maíz forrajero en Galicia ROBERTO SUÁREZ; JUAN CONCHEIRO; SUSANA MARTINEZ; JUAN PIÑEIRO; JOSÉ SOUTO. Vida Rural, nº 192, pp.42-46. 2004
Evaluación de Variedades de Maiz Forrajero en Galicia. ROBERTO SUAREZ, JUAN CONCHEIRO, SUSANA MARTINEZ, JOSÉ MANUEL GOMEZ, JUAN PIÑEIRO, JOSÉ SOUTO. Agricultura. Revista agropecuaria. Septiembre-2001. Nº 831, págs.656-659. 2001
Evaluación del cultivo de la mezcla veza comun-avena para la producción de forraje en Galicia CASTRO GARCÍA, M.P.; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A. XXXVII Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP). Los pastos extensivos: producir conservando. Sevilla-Huelva: 5 1997

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados