fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: IN852A 2016/103
Ano de inicio: 2016
Investigador Principal: Thierry Dagnac
Outros investigadores: Gonzalo Flores Calvete, César Resch Zafra
Departamento:
Área:

Ao abeiro da Resolución do 30 de novembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, a través do apoio a proxectos de investigación e innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Duración: 2016-2018

A colaboración do INGACAL-CIAM na execución do proxecto céntrase no desenvolvemento e execución nos laboratorios do CIAM dos experimentos a análises descritos na memoria do proxecto, no ámbito das dúas actividades seguintes:

 ACTIVIDADE 1. Avaliación da incidencia de micotoxinas, os seus metabolitos ou as súas combinacións en nutrición animal en Galicia.

Tarea 12. Avaliación sectorial da incidencia de micotoxinas, os seus metabolitos ou as súas combinacións en nutrición animal en Galicia e a súa relación con outros parámetros e a productividad animal

   Subtarea 1.2.1. Análises cuantitativos de micotoxinas por LC-MS/MS en mostras de unifeed e forraxes procedentes de explotacións de Galicia.

 ACTIVIDADE 2. Deseño dun sistema sectorial de detección rápida de micotoxinas en materias primas e forraxes mediante a tecnoloxía NIRS en puntos de entrada e acopio colectivos.

  Tarea 22. Desenvolvemento e validación de modelos quimiométricos utilizando a tecnoloxía NIRS para a predicción de micotoxinas en materias primas e forraxes para alimentación animal.

 

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
24/01/2018
Efecto da rega sobre o rendemento de cultivos forraxeiros de verán na Galicia interior
foto
28/12/2017
Convocatoria do proceso selectivo para a contratación por obra ou servizo de duración determinada de tres postos de persoal titulado superior universitario
foto
01/12/2017
A paisaxe agraria galega e a biodiversidade. Natureza-Agricultura-Gandería
foto
24/11/2017
Sistemas de transferencia de coñecemento no vacún de leite
foto
17/11/2017
PROCESO SELECTIVO NO INGACAL para la contratación de un/ha técnico I no CIAM, mediante la modalidade contractual por obra o servicio de duración determinada no marco do proxecto GALAC.
foto
16/11/2017
Campo de demostración: O uso da transferencia embrionaria e a fecundación in vitro no gando vacún como técnicas reprodutivas para o incremento da rendibilidade dunha explotación gandeira

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados