fondo
Logo Conseller�a
Logo Agacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: RFP2014-00009-00-00
Ano de inicio: 2015
Investigador Principal: Julio Enrique López Díaz
Outros investigadores: Gonzalo Flores Calvete
Departamento:
Área:

Ao redor do 85 % da superficie total dedicada a praderas en España localízase no noroeste peninsular. Nos últimos 15 anos esta superficie incrementouse en máis dun 40%, pasando de 191.500 a 287.500 ha. Polo tanto, a conservación e mellora das especies pratenses é crucial para o desenvolvemento e sostenibilidade da agricultura local no noroeste de España.

Desde fai máis de 30 anos lévase acometendo no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), unha considerable labor de conservación e utilización dos recursos fitoxenéticos das especies pratenses da España húmida, con posible interese en usos agrícolas, medioambientais, estéticos e tamén efectivos para mitigar as emisións de gases de efecto invernadoiro.

Estes traballos de recolección, multiplicación e caracterización, proporcionaron a base para a creación dalgunhas das variedades comerciais con base xenética autóctona que aínda hoxe se seguen comercializando. Actualmente, consérvase unha colección de sementes dos principais xéneros de especies pratenses (máis de 1.700 mostras de Lolium, Festuca, Poa, Dactilys, Agrostis, Trifolium, Lotus, Medicago, etc.), as cales representan unha magnífica mostra da diversidade autóctona do noroeste Peninsular, e considéranse dun alto valor estratéxico para a creación de variedades máis adaptadas ás condicións edafoclimáticas de devandita zona. Tal colección mantense no CIAM, dependente do Instituto Galego de Calidade Alimentaría (INGACAL).

Algúns duplicados tamén se conservan na Colección de Reserva do Centro de Recursos Fitoxenéticos (CRF) do Instituto Nacional de Tecnoloxía Agraria e Alimentaria (INIA). No entanto, nos últimos anos, tales recursos non foron debidamente utilizados nin multiplicados. Recentemente inventariouse exhaustivamente o contido do banco e se construíu unha base de datos e un SIX (Sistema de Información Xeográfica) recorrendo aos datos atopados en listados impresos, arquivos informatizados antigos, ou ás veces apuntados nos propios sobres ou etiquetas de recolección.

Estes traballos reportaron máis de 700 mostras novas á colección, moitas delas das cales non se coñecía a súa existencia (material experimental, prospeccións non documentadas, multiplicacións non documentadas, etc.). Tamén se procedeu ao pesado, etiquetado, e colocación de todo o material existente nun sistema de estantes, actualmente informatizado, e tamén se fixeron probas de xerminación do xermoplasma considerado estratéxico, antigo ou de posible interese, os cales reportaron resultados satisfactorios na maioría dos casos.

Neste Proxecto proponse a multiplicación e caracterización primaria de material xenético considerado estratéxico e/ou eficiente do noroeste peninsular para usos agrícolas, ambientais, estéticos e útiles para mitigar o cambio climático.

OBXECTIVOS:

1. Rexuvenecer correctamente o material xenético considerado estratéxico de acordo coas necesidades dos requirimentos da agricultura moderna e da redución de gases de efecto invernadoiro, empezando pola multiplicación das accesións que deron resultados satisfactorios en caracterizacións agronómicas que se fixeron no CIAM, para o seu posible uso en programas de mellora e selección.

2. Caracterizar agronómicamente accesións non avaliadas de orixe autóctono e que poidan ser considerados de especial importancia para mellóraa dos sistemas de produción agrícola e para o medio ambiente, tales como especies de leguminosas e gramíneas.

3. Envío dunha mostra de polo menos 3.000 sementes ao CRF do material multiplicado e/ou de xermoplasma viable non documentado.

4. Difundir os datos obtidos coa nova información mediante publicacións, actos públicos, e redes, tales como a páxina web do CIAM (www.ciam.gal), e actualización da base de datos do CRF en formato compatible.

federinia

Programa estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad. Reto de seguridad y calidad alimentaria, actividad agraria productiva y sostenible, sostenibilidad de los recursos naturales e investigación marina y marítima. Acciones complementarias de apoyo a la conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario (actividades permanentes), convocatoria 2014. Financiado por el INIA y el Ministerio de Economía y Competitividad y cofinanciado con fondos FEDER

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
01/12/2023
Nº: 7 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
25/10/2023
Taller: UTILIZACIÓN DAS APLICACIÓNS “RAX” DE RECOMENDACIÓN DE ABONADO CON XURROS (PROXECTO AC2021C-07)
foto
01/06/2023
Nº: 6 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
01/03/2023
Nº: 5 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
29/11/2022
Xornada Técnica: A FERTILIZACIÓN DAS PRADEIRAS
foto
28/11/2022
Xornada Técnica: INDICADORES BIOLÓXICOS E HIDROMORFOLÓXICOS DE BOAS PRÁCTICAS AGRARIAS

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2019 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados