fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: FEADER 2013/58
Ano de inicio: 2013
Investigador Principal: Bruno Fernández Lorenzo
Outros investigadores: Gonzalo Flores Calvete e Cesar Resch Zafra. EMPRESA SOLICITANTE: Alimentación Siglo XXII S.L
Departamento:
Área:

 O novo produto AC-Supersil é un inoculante para ensilado de millo, composto por microorganismos seleccionados polo seu poder proteosintético, que pode incrementar a proteína verdadeira da forraxe chegando a duplicar os valores normais de proteína bruta (6-7% MS). 

 
É de supoñer a importancia de contrastar a súa utilidade para a gandería galega, xa que en Galicia o millo é a forraxe máis utilizada na alimentación do vacún de leite y cultívase o 79.7% do total do millo forraxeiro de España.
 
Os microorganismos do inoculante necesitan para a súa multiplicación un substrato rico en carbohidratos (CHO) fermentables e o aporte dunha fonte de nitróxeno non proteico (NNP). 
 
O millo é rico en CHO e a urea (46% N) é unha fonte barata de NH3 e segura de aplicar a forraxe.  Xa que o AC-Supersil é un inoculante novo, non hai información bibliográfica acerca do seu comportamento nas explotacións.
 
Estudos previos, realizados en explotacións galegas e financiados pola empresa Alimentación Siglo XXII, permitiron detectar puntos críticos no proceso de aplicación do produto e o comportamento da fonte de NNP no silo que poderían comprometer a efectividade do inoculante e que deben ser aclarados en ensaios posteriores. Estes problemas concrétanse en: 
 
A) Coñecer con máis detalle a dinámica da hidrólise da urea no ensilado de millo, o seu efecto sobre a efectividade do inoculante AC-Supersil e a calidade do ensilado; 
 
B) Avaliar a posibilidade de utilizar unha fonte alternativa de NNP como o amoníaco en solución e o efecto dunha ureasa sobre a efectividade do inoculante AC-Supersil; 
 
C) Avaliar a mellor tecnoloxía para lograr unha mestura homoxénea da fonte de NNP, o inóculo e a forraxe, para conseguir un óptimo funcionamento do produto, garantir a seguridade dos operadores e o gando e conseguir unha forma sinxela e cómoda de aplicación que facilite a adopción da innovación e 
 
D) Avaliar a resposta produtiva do gando leiteiro e a viabilidade económica nas explotacións gandeiras.
 
O novo produto AC-Supersil é un inoculante para ensilado de millo, composto por microorganismos seleccionados polo seu poder proteosintético, que pode incrementar a proteína verdadeira da forraxe chegando a duplicar os valores normais de proteína bruta (6-7% MS). 
 
É de supoñer a importancia de contrastar a súa utilidade para a gandería galega, xa que en Galicia o millo é a forraxe máis utilizada na alimentación do vacún de leite y cultívase o 79.7% do total do millo forraxeiro de España.
 
Os microorganismos do inoculante necesitan para a súa multiplicación un substrato rico en carbohidratos (CHO) fermentables e o aporte dunha fonte de nitróxeno non proteico (NNP). 
 
O millo é rico en CHO e a urea (46% N) é unha fonte barata de NH3 e segura de aplicar a forraxe.  Xa que o AC-Supersil é un inoculante novo, non hai información bibliográfica acerca do seu comportamento nas explotacións.
 
Estudos previos, realizados en explotacións galegas e financiados pola empresa Alimentación Siglo XXII, permitiron detectar puntos críticos no proceso de aplicación do produto e o comportamento da fonte de NNP no silo que poderían comprometer a efectividade do inoculante e que deben ser aclarados en ensaios posteriores. Estes problemas concrétanse en: 
 
A) Coñecer con máis detalle a dinámica da hidrólise da urea no ensilado de millo, o seu efecto sobre a efectividade do inoculante AC-Supersil e a calidade do ensilado; 
 
B) Avaliar a posibilidade de utilizar unha fonte alternativa de NNP como o amoníaco en solución e o efecto dunha ureasa sobre a efectividade do inoculante AC-Supersil; 
 
C) Avaliar a mellor tecnoloxía para lograr unha mestura homoxénea da fonte de NNP, o inóculo e a forraxe, para conseguir un óptimo funcionamento do produto, garantir a seguridade dos operadores e o gando e conseguir unha forma sinxela e cómoda de aplicación que facilite a adopción da innovación e 
 
D) Avaliar a resposta produtiva do gando leiteiro e a viabilidade económica nas explotacións gandeiras.
 

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
28/12/2017
Convocatoria do proceso selectivo para a contratación por obra ou servizo de duración determinada de tres postos de persoal titulado superior universitario
foto
01/12/2017
A paisaxe agraria galega e a biodiversidade. Natureza-Agricultura-Gandería
foto
24/11/2017
Sistemas de transferencia de coñecemento no vacún de leite
foto
17/11/2017
PROCESO SELECTIVO NO INGACAL para la contratación de un/ha técnico I no CIAM, mediante la modalidade contractual por obra o servicio de duración determinada no marco do proxecto GALAC.
foto
16/11/2017
Campo de demostración: O uso da transferencia embrionaria e a fecundación in vitro no gando vacún como técnicas reprodutivas para o incremento da rendibilidade dunha explotación gandeira
foto
18/10/2017
Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados