fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: FEADER2012-32
Ano de inicio: 2012
Investigador Principal: Bruno Fernández Lorenzo
Outros investigadores: Gonzalo Flores Calvete, Cesar Resch Zafra. EMPRESA SOLICITANTE: INDESA S.L.
Departamento:
Área:

 O proxecto ten os seguintes obxectivos: 

 
1) Adquirir DDG’S existentes no mercado cando teñan o prezo máis baixo (excedentes de produción); 
 
2) Abaratamento do custo da ración das explotacións gandeiras ao longo de todo o ano (sen altibaixos); 
 
3) Menores perdas de alimentos mercados;
 
 4) Mellora da dixestibilidade de forraxes fibrosos coa adición de DDG’S.
 
Desenvolveranse as seguintes accións:
 
• Sondeo de DDG’S e subprodutos existentes no mercado e aproveitables para consumo do gando, así como dispoñibilidade ao longo do ano (existencia de momentos puntuais de excedentes)
 
• Simulación no laboratorio en minisilos diferentes mesturas de DDG’S con forraxes e/ou subprodutos, estudando: estabilidade, valor nutritivo, dixestibilidade, ph, ..
 
• Realización dunha rede de ensaios en explotacións gandeiras en función dos materiais a mesturar. Comparativa entre embutidos en bolsa fronte a trincheira.
 
• No caso de silos trincheira, estudo de diferentes tipos de plásticos para o peche en función do grado de permeabilidade.
 
• Seguimento da evolución do ensilado a medida que se consume, observando: estabilidade, valor nutritivo, etc., na rede de ensaios.
 

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
28/12/2017
Convocatoria do proceso selectivo para a contratación por obra ou servizo de duración determinada de tres postos de persoal titulado superior universitario
foto
01/12/2017
A paisaxe agraria galega e a biodiversidade. Natureza-Agricultura-Gandería
foto
24/11/2017
Sistemas de transferencia de coñecemento no vacún de leite
foto
17/11/2017
PROCESO SELECTIVO NO INGACAL para la contratación de un/ha técnico I no CIAM, mediante la modalidade contractual por obra o servicio de duración determinada no marco do proxecto GALAC.
foto
16/11/2017
Campo de demostración: O uso da transferencia embrionaria e a fecundación in vitro no gando vacún como técnicas reprodutivas para o incremento da rendibilidade dunha explotación gandeira
foto
18/10/2017
Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados