fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: 08MRU046503PRSubpry 1
Ano de inicio: 2008
Investigador Principal: Teresa Moreno López
Outros investigadores: Daniel Franco Ruiz (CIAM), Teresa Moreno López (CIAM), José Manuel Lorenzo (CTC), Camino García Fontán (CTC), Incorporación posterior : Antonio González Rodríguez (CIAM)
Departamento:
Área:

OBXETO DO PROXECTO:

Preténdese estudar, nun prazo de tres anos o ritmo de crecemento, a calidade da carne dos xatos das razas bovinasgalegas en risco de extinción (Cachena, Vianesa, Limiana, Frieresa e Caldela). Na actualidade o número de reses dascinco razas autóctonas galegas de protección especial situase en torno ás 5000 cabezas repartidas en: 2.575 Cachena,938 Vianesa, 848 Caldelana, 346 Frieiresa e 328 Limiana, que se explotan en rebaños colaboradores situadosbasicamente na súa zona de orixe a provincia de Ourense, se ben hai que resaltar que se formaron rebaños con estasrazas en montes doutras provincias Galegas, habida conta da súa rusticidade.Vanse utilizar un total de 150 xatos repartidos en 30 para cada unha das cinco razas. Os animais obteranse a partir derebaños de explotacións colaboradoras dun número entre 40 e 50 vacas e do rebaño experimental do Centro de RecursosZoogenéticos de Galicia (CRZG). Os animais se manexaran no sistema de producción máis utilizado na actualidade, queconsiste nun sistema de tipo extensivo con rematado en campo dos xatos con penso e sacrificio os 8-9 meses.Realizásese un control do consumo e do índice de conversión dos alimentos, mentres nas explotacións se controlará datade parto, crecemento, peso o sacrificio e consumo de concentrados. Unha vez sacrificados os animais serán despezadosno Centro Tecnolóxico da Carne (CETECA). Da canal extraerase o músculo Longisimus dorsi, entre a quinta e décimacostela e levarase en condicións isotermas, ao Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) onde se avaliaraa calidade da carne.Para iso realizásense medidas do pH, cor, composición química, cantidade de mioglobina, capacidade de retención daauga, análisis de perfil de textura (WB y TPA) así como cuantificación e identificación do perfil aminoacidico e lipídico.

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
28/12/2017
Convocatoria do proceso selectivo para a contratación por obra ou servizo de duración determinada de tres postos de persoal titulado superior universitario
foto
01/12/2017
A paisaxe agraria galega e a biodiversidade. Natureza-Agricultura-Gandería
foto
24/11/2017
Sistemas de transferencia de coñecemento no vacún de leite
foto
17/11/2017
PROCESO SELECTIVO NO INGACAL para la contratación de un/ha técnico I no CIAM, mediante la modalidade contractual por obra o servicio de duración determinada no marco do proxecto GALAC.
foto
16/11/2017
Campo de demostración: O uso da transferencia embrionaria e a fecundación in vitro no gando vacún como técnicas reprodutivas para o incremento da rendibilidade dunha explotación gandeira
foto
18/10/2017
Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados