fondo
Logo Conseller�a
Logo Agacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: RTA2007-00091-00-00
Ano de inicio: 2007
Investigador Principal: Thierry Jean Dagnac
Outros investigadores: Thierry Dagnac, Bruno Fernández Lorenzo, María García Chao, Juan Valladares Alonso, Juan Castro Insua, Gonzalo Flores Calvete,
Departamento:
Área:

RESUMO DO PROXECTO:

Como se especifica nas liñas prioritarias do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica 2004-2007 en relación cos recursos e tecnoloxías agrarias e alimentarias, a calidade e a seguridade alimentaria non só é un problema de control de produtos e materias primas, senón que tamén debe incluír un coñecemento das interaccións entre os procesos produtivos e factores do medio ambiente.

Así pois, a comprensión dos fenómenos de contaminación dos chans e augas agrícolas por pesticidas e a posta a piques de estratexias para limitala aparecen claramente como liñas de investigación prioritarias para conciliar produtividade agrícola e respecto do medio ambiente.

A Directiva marco europea do 22 decembro 2000 establece os obxectivos a alcanzar para 2015 en canto á calidade das masas de auga, en particular con respecto á evaluación do grao de contaminación das augas por pesticidas e “novos” contaminantes orgánicos (disruptores endocrinos, medicamentos humanvos e veterinarios). O 20112001 o Parlamento Europeo e o consello elaboraron unha lista de 33 sustancias prioritarias (incluíndo 7 herbicidas e 2 insecticidas), que modificou a directiva 200060CE.

A nova proposta de directiva sobre estas sustancias prioritarias que entrará en Vigo en 2008, fixa as concentracións máximas e medias que poden alcanzar estas moléculas en augas superficiais continentais {COM(2006) 398 final}.

Segundo o noso coñecemento, ningún proxecto de investigación dedicouse ata agora ao estudo do impacto potencial que poderían xerar as actividades gandeiras sobre a calidade dos chans e augas agrícolas en Galicia, en materia de residuos de sustancias fitosanitarias.

Se se consideran os esforzos e achados obtidos noutros países europeos desde moitos anos nese ámbito, parécenos imprescindible empezar a desenvolver estudos similares en Galicia para poder cumprir por unha banda, coa directiva marco en 2015 e doutra banda, cos criterios de desenvolvemento sostible da gandería galega.

Co fin de poder emprender estas investigacións, solicitouse en 2006 un proxecto INIA titulado: “AVALIACIÓN DA PRESENZA DE RESIDUOS DE PESTICIDAS EN AUGAS E A SOLOS AGRÍCOLAS DE EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS EN GALIZA”.

Neste proxecto , que se concedeu en setembro 2007 (2007-2010), abordarase o problema da contaminación química por pesticidas a escala da parcela e do sistema composto solos (horizonte superficial) augas.

Estas informacións poderán ser utilizadas no futuro para desenvolver ferramentas de modelización do comportamento dos pesticidas, adaptados a sistemas de cultivo diversificados e condicións ambientais diferentes.

Os principais obxectivos deste proxecto son os seguintes:

- Desenvolver métodos multiresiduos de extracción e análise de pesticidas ao nivel de trazas en augas e chans agrícolas, mediante HPLC-MSMS e GC-MSMS

- Establecer un primeiro diagnóstico da calidade das augas e solos agrícolas en Galiza en materia de residuos de pesticidas.

- Seguir as evolucións e variabilidade das concentracións de residuos de pesticidas e metabolitos que se atopan nos compartimientos estudados.

- Buscar as relacións entre o grao de intensificación dos sistemas/rotacións de cultivos empregados e a presenza de residuos de pesticidas en augas e solos agrícolas.

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
01/12/2023
Nº: 7 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
25/10/2023
Taller: UTILIZACIÓN DAS APLICACIÓNS “RAX” DE RECOMENDACIÓN DE ABONADO CON XURROS (PROXECTO AC2021C-07)
foto
01/06/2023
Nº: 6 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
01/03/2023
Nº: 5 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
29/11/2022
Xornada Técnica: A FERTILIZACIÓN DAS PRADEIRAS
foto
28/11/2022
Xornada Técnica: INDICADORES BIOLÓXICOS E HIDROMORFOLÓXICOS DE BOAS PRÁCTICAS AGRARIAS

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2019 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados