fondo
Logo Conseller�a
Logo Agacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: RF02-025-C2-2
Ano de inicio: 2003
Investigador Principal: Luis Costal Andrade
Outros investigadores: Luís Costal Andrade (CIAM), Ernesto González Arráez (CIAM), Ruth Lindner Selbermann (Misión Biolóxica de Galiza - CSIC), Rosa Ana Malvar Pintos (Misión Biolóxica de Galiza - CSIC)
Departamento:
Área:

1. OBJECTIVOS DO SUBPROXECTO

1) Caracterización primaria de entradas do xénero Dactylis recollidas na Cordilleira Cantábrica, realizada na MBG.

2) Caracterización primaria de entradas dos xéneros Lolium e Festuca recollidas na Cordilleira Cantábrica, realizada no CIAM.

3) Multiplicación de mostras de gramíneas da Cordilleira Cantábrica do CIAM e da MBG.4) Adaptación das coleccións nucleares do CIAM e a MBG coas novas mostras caracterizadas.

2. RESULTADOS ALCANZADOS NO PROXECTO

2.1. Material do xénero Dactylis

2.1.1. MultiplicaciónA multiplicación levouse a cabo no CIAM, con 50-100 plantas por poboación, en parcelas illadas rodeadas de trigo de cana alta e cunha separación entre parcelas de 20 m.Ano 2003. Multiplicáronse 13 poboacións do xénero Dactylis todas elas tetraploides (2n=4x=28), procedentes da Cordilleira Cantábrica fóra dunha de Galiza (Mg0165).

Procedeuse á limpeza da semente e enviáronse 3 g ao CRF (INIA) de Alcalá de Henares, aproximadamente 2000 sementes de cada poboación.Ano 2004. Multiplicáronse 23 poboacións do xénero Dactylis, sendo dez poboacións galegas, das que dúas pertencen á subespecie Izcoi diploide (2n=2x=14). As trece poboacións restantes foron colleitadas na Cordilleira Cantábrica. Procedeuse á limpeza da semente e enviáronse 3 g ao CRF (INIA) de Alcalá de Henares, aproximadamente 2000 sementes de cada poboación.

Debido ás anormais condicións climáticas no inverno-primavera, moitas plantas non chegaron a florecer. Catro poboacións multiplicáronse en xaulones na MBG por falta de suficientes plantas. Ano 2005. Multiplicáronse 19 poboacións do xénero Dactylis, sendo dezasete poboacións da subespecie glomerata e dúas da subespecie hispánica (Mg1840 e Mg1849). Procedeuse á limpeza da semente e enviáronse 3 g ao CRF (INIA) de Alcalá de Henares, aproximadamente 2000 sementes de cada poboación.

2.1.2. CaracterizaciónCaracterizáronse 39 poboacións do xénero Dactylis tendo en conta os seguintes carácteres morfolóxicos: urxencia floral (en días a partir do 1 de abril), lonxitude e anchura da folla bandeira en cm, área da folla bandeira (lonxitude x anchura) en cm2 e lonxitude da lígula en cm.

Os xenotipos sementáronse en bandexas de alvéolos en invernadoiro o 10 de outubro de 2003 e transplantaronse a un campo de ensaio na MBG o 15 de xaneiro de 2004.

O deseño experimental foi en bloques completos ao azar con dúas repeticións de 10 plantas/poboación e repetición.Valores medios das variables estudadas nos 40 xenotipos (39 poboacións e o cultivar testemuña Artabro):

2.1.3. Adaptación da colección nuclear do xénero Dactylis da MBGAs mostras caracterizadas na Cordilleira Cantábrica xuntáronse ás mostras xa caracterizadas en anos anteriores na MBG, formando unha colección total de 89 poboacións do xénero Dactylis incluíndo a variedade comercial “Artabro”.A partir da matriz de correlacións entre as medias dos carácteres sinalados, fíxose unha análise cluster poboacional co método UPGMA. Do dendograma resultante obtivéronse 7 grupos poboacionais, entre os que se seleccionaron nove poboacións representativas da diversidade total da colección.

2.2. Material dos xéneros Lolium e Festuca

2.2.1. Multiplicación: durante os anos 2003 e 2004 semultiplicaron 31 poboacións.

2.2.2. CaracterizaciónEn total caracterizáronse 19 poboacións de Lolium perenne, 13 de Lolium multiflorum e nove de Festuca arundinacea.As testemuñas utilizadas foron cultivárelos comerciais de raigrás inglés: “Brigantia”, “Yatsin”, “Condesa e” “Labrador”, de raigrás italiano: “Vitesse”, “Promenade” e “Exalta” e de festuca alta: “Fawn” e “Estafa”. O deseño experimental foi o de bloques completos ao azar con tres repeticións e 10 plantas por poboación e repetición. A separación entre liñas e entre plantas foi de 50 cm.

2.2.3. Adaptación das coleccións nucleares de Lolium perenne e Lolium multiflorum do CIAMNo ano 2000 creáronse dúas coleccións nucleares de en o CIAM, por parte de López e Oliveira (2000), unha de raigrás inglés (Lolium perenne) e outra de raigrás italiano (Lolium multiflorum).

Neste traballo utilizáronse 74 poboacións de raigrás inglés e 42 poboacións de raigrás italiano pertencentes á colección de gramíneas pratenses do CIAM e que foron caracterizadas agronómicamente durante dous anos no CIAM. Mediante métodos estatísticos multivariables chegáronse a establecer noves grupos para o raigrás inglés e seis para o raigrás italiano.

Co fin de seleccionar unha poboación representativa de cada grupo utilizouse un método de mostro dentro de cada grupo que primou as poboacións de maior contribución relativa á inercia da nube de puntos nunha Análise de Compoñentes principais.

Debido á presenza de cultivares comerciais comúns na caracterización do ano 2000 e na realizada sobre as poboacións da Cordilleira Cantábrica axustáronse os datos ás testemuñas comúns en ambas as caracterizaciones e realizóuse unha análise multivariable con todas as poboacións, en total 93 (74 do ano 2000 + 19 do ano 2005) poboacións de Lolium perenne e 55 (42 do ano 2000 + 13 do ano 2005) de Lolium multiflorum. No caso da Festuca arundinacea, debido ao pequeno número de mostras dispoñibles (33) na colección do CIAM (24 do ano 2000 e 9 do ano 2005) non se creou unha colección nuclear.

3. INFORMACIÓN CIENTÍFICA E TÉCNICA PROPORCIONADA POLO PROXECTO

3.1. Multiplicación das mostras dos xéneros Dactylis, Lolium e Festuca da Cordilleira CantábricaA multiplicación das muestras dos bancos do CIAM e da MBG permitirá a obtención dunha cantidade adecuada de semente, que facilitará o emprego dos recursos fitoxenéticos do CIAM e da MBG para o seu uso en mellora xenética, intercambio de semente con outros bancos de xermoplasma e o seu uso en investigación.

3.2. Caracterización primaria de gramíneas dos xéneros Dactylis, Lolium e Festuca da Cordilleira CantábricaXénero Dactylis. A caracterización das poboacións de dactilo da Cordilleira Cantábrica presentouse na XLIV Reunión da SEEP en Salamanca (Lindner, 2004).Xéneros Lolium e Festuca. Os resultados da caracterización deste material realizada no CIAM publicáronse en varios traballos científicos (Costal et al., 2004, 2005, Oliveira, 2006).

3.3. Adaptación das coleccións nucleares dos xéneros Dactylis e Lolium coas novas entradas caracterizadasXénero Dactylis. A creación da colección nuclear do xénero Dactylis presentouse por Lindner e Fortes (2005) na XLV Reunión Científica da SEEP en Xixón en 2005

Con base na caracterización de 89 poboacións do xénero Dactylis creáronse sete grupos de poboacións mediante técnicas de clasificación multivariable. Nestes grupos seleccionáronse nove poboacións para formar parte da colección nuclear. As poboacións seleccionadas foron as seguintes: Mg1709, Mg0036, mg0729, Mm0493, Mg1217, Mg1137, Mh1838, Mg1812 e Mh1745.Xénero Lolium.

Na colección total de poboacións de raigrás inglés (93 poboacións) determinouse o nº de grupos que formarían parte da colección nuclear en 10 (varianza intergruposvarianza total = 89,4%) e na colección total de raigrás italiano (55 poboacións) en seis (Varianza intergruposvarianza total = 87,3%). Dentro de cada grupo escolleuse como poboación representativa a de maior contribución relativa á inercia da nube de puntos nunha Análise de Compoñentes Principais. Os números (Numba1) das poboacións seleccionadas en Lolium perenne foron as seguintes: 0007, 0010, 0011, 0037, 0043, 0270, 0278, 1241, 1331 e 1332.

Os números das poboacións seleccionadas de Lolium multiflorum foron as seguintes: 0307, 0320, 0371, 1212, 1205 e 1326.Considérase interesante a conservación de mostras representativas (coleccións nucleares) das coleccións totais dos xéneros Dactylis e Lolium ao ser os xéneros con maior número de poboacións recolleitas e caracterizadas.

As coleccións nucleares permiten facer máis accesibles as mostras de sementes dos bancos de xermoplasma así como o mellorar a xestión dos mesmos.

4. PUBLICACIÓNS

Costal, L., González, E., Oliveira, J.A., 2004. Caracterización agronómica de gramíneas pratenses de la Cordillera Cantábrica en Galicia. En: Pastos y Ganadería Extensiva. Actas de la XLIV Reunión Científica de la SEEP, pp. 511-516. Salamanca.

Costal, L., González, E., Oliveira, J.A., 2005. Resultados medios de la caracterización agronómica de gramíneas pratenses de la Cordillera Cantábrica. . En: Producciones agroganaderas: Gestión eficiente y conservación del medio natural (Vol. II). Actas de la XLV Reunión Científica de la SEEP, pp. 473-480. Gijón. Asturias.

Costal, L., González, E., Oliveira, J.A., 2006. Characterisation of Cantabrian (Northwest Spain) tall fescue wild populations. En: Grassland science in Europe, Vol. 11, pp. 170-172. Badajoz.Lindner, R., 2002. Dactylis glomerata subespecie hispánica en el Norte de la península Ibérica. Pastos, XXXII (2), 223-231.Lindner, R., 2004. Recursos fitogenéticos del género Dactylis en el Norte y Noroeste de la Península Ibérica. En: Pastos y Ganadería Extensiva. Actas de la XLIV Reunión Científica de la SEEP, pp. 525-530. Salamanca.Lindner, R., Fortes, R., 2005. Colección núcleo del género Dactylis en el Norte y Noroeste de España. En: Producciones agroganaderas: Gestión eficiente y conservación del medio natural (Vol. II). Actas de la XLV Reunión Científica de la SEEP, pp. 481-488. Gijón. AsturiasLópez, J., Oliveira, J. A., 2000. Comparación de procedimientos para elaborar colecciones nucleares en poblaciones españolas de raigrás inglés e italiano. Pastos, XXX (1), 71-102.Oliveira, J. A., 2006. Conservación y utilización de recursos fitogenéticos de gramíneas pratenses. ISBN: 84-85592-36-0. Edita CERSA (Madrid), p. 165.

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
01/12/2023
Nº: 7 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
25/10/2023
Taller: UTILIZACIÓN DAS APLICACIÓNS “RAX” DE RECOMENDACIÓN DE ABONADO CON XURROS (PROXECTO AC2021C-07)
foto
01/06/2023
Nº: 6 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
01/03/2023
Nº: 5 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
29/11/2022
Xornada Técnica: A FERTILIZACIÓN DAS PRADEIRAS
foto
28/11/2022
Xornada Técnica: INDICADORES BIOLÓXICOS E HIDROMORFOLÓXICOS DE BOAS PRÁCTICAS AGRARIAS

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2019 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados