fondo
Logo Conseller�a
Logo Agacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: PGIDIT05RAG50306PR
Ano de inicio: 2005
Investigador Principal: José Antonio Castro Hermida
Outros investigadores: José Antonio Castro Hermida (CIAM); Mercedes Mezo Menéndez (CIAM); Marta González Warleta (CIAM); Antonio González Rodríguez (CIAM), Jose Manuel Correia da Costa (CECA/ICETA. Porto, Portugal); Antonio Oliveira Castro (CECA/ICETA. Porto, Portugal).
Departamento:
Área:

INTRODUCION:

Os axentes patóxenos involucrados na transmisión hídrica e que constitúen un dos maiores problemas de saúde pública, son os protozoos e en particular destacan Cryptosporidium spp. e Giardia spp.

A cryptosporidiose e a xiardiose son enfermidades parasitarias de especial interese, debido á gravidade das manifestacións clínicas que ocasionan nas persoas inmunocomprometidas e ás importantes perdas que orixinan na gandaría.

A importancia da cryptosporidiose vese incrementada pola ausencia de tratamento eficaz. Os residuos gandeiros son a principal fonte de infección para o home, contaminando os alimentos, a auga ou o ambiente.

A resistencia das formas infectantes ás condicións ambientais e aos desinfectantes habitualmente empregados, así como a gran dificultade para a inactivación e eliminación destes parasitos en augas destinadas ao consumo humano, fan que constitúan un problema no campo da saúde pública.

É de sobra coñecida a importancia económica e social que para Galiza representa a gandaría bovina, a intensificación sufrida nos últimos anos incrementando a produción de xurros, co risco de contaminación hídrica. O reto para proporcionar auga salubre á poboación baséase en caracterizar axeitadamente os riscos e evitar a contaminación por ambos parasitos a través do medio hídrico.

A inexistencia de estudos sobre a presenza, viabilidade e xenotipado de ooquistes/quistes en augas superficiais con influencia gandeira, así como na auga de bebida das granxas e a necesidade de avaliar diferentes desinfectantes para os solos das explotacións co fin de previr ou reducir a contaminación fai conveniente cubrir os seguintes

OBXECTIVOS:

- Coñecer a difusión destas parasitoses no vacún ou no ovino.

- Identificar xenotipos nas explotacións gandeiras galegas.

- Determinar a contaminación por ambos parasitos nas augas superficiais e de bebida nestas zonas.- Avaliar a eficacia de diferentes desinfectantes.

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
27/12/2021
Nº: 3 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
22/12/2021
Xornada de presentación do proxecto FEADER 2021/071A "Optimización da dieta de cebo das diferentes categorías da raza cachena"
foto
23/11/2021
CURSO: Derivados lácteos ecolóxicos: Oportunidades de emprego mediante o desenvolvemento da industria láctea ecolóxica
foto
19/11/2021
VIII Edición Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética
foto
18/11/2021
CURSO: Seguridade alimentaria: Agroecoloxía e consumo responsable
foto
22/10/2021
Xornada técnica: pasado, presente e futuro das marcas de calidade diferenciada de Galicia. Relación co sistema galego de I+D+I

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2019 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados