fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: PGIDIT05RAG50301PR
Ano de inicio: 2006
Investigador Principal: Juan Fernando Castro Insua
Outros investigadores: Juan Castro Insua, Rosa Novoa Martínez, Dolores, Báez Bernal, Julio López Díaz, Isabel García Pomar
Departamento:
Área:

INTRODUCIÓN

A Directiva Marco relativa á Auga (DMA) 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario para a protección das augas, para previr ou reducir a súa contaminación, establece o obxectivo claro de que no ano 2015 se debe conseguir un “bo estado ecolóxico” para todas as augas europeas.

A investigación xoga un papel importante na implementación desta directiva sendo necesario traballar con cuncas piloto para a identificación das prácticas agrarias e dos usos do solo que contribúan significativamente a reducir a calidade das augas. Os XISs son unha importante ferramenta de traballo na implementación da DMA

OBXECTIVOS:

- Coñecer a calidade das augas en Cuncas Hidrográficas Galegas (orde 3) con alta intensificación gandeira de vacún.

- Obter un modelo de predición e diagnóstico da calidade da auga en cuncas hidrográficas galegas de alta actividade gandeira, mediante a implementación dun sistema de información xeográfico.

- Coñecer a vulnerabilidade das cuncas hidrográficas e a contaminación por actividades agrarias en diferentes épocas do ano, en función das condicións edafoclimáticas.

- Obter indicadores obxectivos (usos do solo, pendente, distancia a cursos de auga, etc.) que permitan predecir a posible polución das augas por nitratos, fosfatos, pesticidas e contaminación fecal.

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
28/12/2017
Convocatoria do proceso selectivo para a contratación por obra ou servizo de duración determinada de tres postos de persoal titulado superior universitario
foto
01/12/2017
A paisaxe agraria galega e a biodiversidade. Natureza-Agricultura-Gandería
foto
24/11/2017
Sistemas de transferencia de coñecemento no vacún de leite
foto
17/11/2017
PROCESO SELECTIVO NO INGACAL para la contratación de un/ha técnico I no CIAM, mediante la modalidade contractual por obra o servicio de duración determinada no marco do proxecto GALAC.
foto
16/11/2017
Campo de demostración: O uso da transferencia embrionaria e a fecundación in vitro no gando vacún como técnicas reprodutivas para o incremento da rendibilidade dunha explotación gandeira
foto
18/10/2017
Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados