fondo
Logo Conseller�a
Logo Ingacal
CIAM
Instalaciones CIAM
actividades > Teses en curso
Efecto da suplementación de sementes olexinosas na dieta animal sobre o contido de CLA na carne de terneiros de raza Rubia Gallega

Data: //

OBXECTIVO INo obxectivo I “Efecto do tipo de semilla oleaxinosa de suplementación ao animal para incrementar o contenido en CLA da carne” empregaranse tres tipos de aceite ricos en ácido linoleico: aceite de soia, xirasol e lino. Este estudo ten como finalidade determinar o tipo de aceite que incrementa en maior cantidade o contenido en CLA na carne, xa que será utilizada en posteriores etapas do proxecto. A sustitución realizarase a un nivel do 5 % (en materia seca) no concentrado para observar posibles diferencias. De non obterse diferencias entre aceites a elección farase con aquela semilla que ofreza unhas condicións económicas e de disponibilidade máis ventaxosa. OBXECTIVO IINo obxectivo II “Efecto do estado da semilla oleaxinosa no incremento do contido en CLA na carne” utilizarase a semilla oleaxinosa que mellores resultados nos proporcione no obxectivo I. Este estudio ten por finalidade analizar e evaluar a maior ou menor protección sobre o ácido linoleico pola forma en que se suministra a semilla, frente a biohidroxenación ruminal de do mesmo, e polo tanto o seu efecto na acumulación de CLA na carne. Empregaranse semillas enteiras, parcialmente desgraxadas e aceite puro, mantendo en tódolos casos unha proporción do 5% no contido de aceite (en materia seca), ao igual que no caso anterior.OBXECTIVO IIINo obxectivo III “Efecto da cantidade de aceite engadido á dieta do animal no incremento do contido en CLA na carne”. Concluidos os obxectivos I e II, espérase coñecer a oleaxinosa e a forma de suministrala que mellores resultados proporcione, polo que o fin deste tercer estudio, é suministrar distintas cantidades de aceite e observar si se produce un efecto saturador, de xeito que non por engadir máis cantidade de aceite no concentrado se consiga unha maior acumulación de CLA na carne. Sustituirase neste caso o concentrado a niveis do 2, 4 y 8 %

NOVIDADES DO CIAM

foto
28/12/2017
Convocatoria do proceso selectivo para a contratación por obra ou servizo de duración determinada de tres postos de persoal titulado superior universitario
foto
01/12/2017
A paisaxe agraria galega e a biodiversidade. Natureza-Agricultura-Gandería
foto
24/11/2017
Sistemas de transferencia de coñecemento no vacún de leite
foto
17/11/2017
PROCESO SELECTIVO NO INGACAL para la contratación de un/ha técnico I no CIAM, mediante la modalidade contractual por obra o servicio de duración determinada no marco do proxecto GALAC.
foto
16/11/2017
Campo de demostración: O uso da transferencia embrionaria e a fecundación in vitro no gando vacún como técnicas reprodutivas para o incremento da rendibilidade dunha explotación gandeira
foto
18/10/2017
Seminario Práctico: Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2013 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados