Nota: O sistema de momento, só permite gardar unha recomendación por día a cada usuario.

Gardar a recomendación

Unha vez que obteña a recomendación de abonado (para isto hai que encher os valores correspondentes e logo facer click no botón "obter recomendación"), aparecerá ao lado o botón de gardar (como se observa na ilustración 1 ). Se modificamos algún valor, e queremos gardar a modificación, teremos que obter a recomendación previamente para poder gardar os cambios realizados..
img1
Ilustración 1

Consultar as recomendaciones gardadas (histórico)

Para iso imos á parte superior dereita, ao lado do noso nome de usuario, e picamos onde di "recomendacions gardadas" e nos aparecerá a seguinte imaxe:
img2
Ilustración 2

Como se pode apreciar aparecen todas as nosas recomendacións ordenadas pola data. Aquí dispoñemos de dúas opcións: ver a recomendación ou poñela en vista de impresión.